Vytrvalosť

Akú radosť prežívame nad dobre prežitým časom. Keď rozpoznáme úspech, ktorý nám priniesla naša námaha, vytrvalosť a pokračovanie. Keď si prelistujeme album fotiek z prežitého roku, prijmeme ocenenie v práci či v škole, poďakovanie od rodiny… Len my sami vieme, koľko námahy a vytrvalosti to chce. I ja sa neustále poteším za každého povzbudenia a poďakovania od vás čitateľov. 

Po prosbe jedného učeníka: "Pane, nauč nás modliť sa…”, Ježiš nezostáva len pri odovzdaní slov ideálnej modlitby. Pozastavuje sa i nad určitými aspektami, ktoré sa majú stať vlastnými prežívajúcemu vieru. Prostredníctvom jednoduchého príkladu - možno dnes už vzdialenému človeku 24 hodín denne otvorených supermarketov - vysvetľuje aspekt vytrvalosti.

Ježiš vie, že nie je ťažké nadchnúť sa pre modlitbu. Stačí jedného charizmatického kazateľa, ktorý kvetnatými slovami a s vyberanými príkladmi nadchne pre modlitbu. Problém však prichádza v momente, keď teba vytrvať v stálosti na tejto ceste modlitby. A zvlášť, ak se jedná o zdanlivo “nevypočutú" modlitbu. Keď sa zdá, že Boh zostáva indiferentný voči mojej úpenlivej prosbe. Vtedy sa rozpamätajme na Kristove slová: “...o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!” Možno nezískame konkrétnu vec, o ktorú prosíme. Ale istotne  bude nám darovaný Duch Svätý, v ktorom rozpoznáme Božiu starostlivosť a lásku. Preto vytrvajme….


Lk 11,5-13: Ježiš povedal učeníkom: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.‘
A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘
Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje.
Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.
Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna?
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“


Zamyslenie na záver je z pera talianskeho svätca Pavlína z Noly: “Človek bez Krista je prach a tieň.”

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk