Sudca alebo Spasiteľ

Dnešný úryvok z evanjelia čerpá inšpiráciu z jednej, v dejinách ľudstva často sa opakujúcej, bolestivej situácie v rodine. Nielen, že sa treba postaviť zoči-voči tajomstvu smrti (ešte viac tým, že sa týka blízkeho človeka), ale i riešiť pozostalosť. Emócie, túžby i racionalita, ktoré na toto rozhodovanie vplývajú, vnesú mnoho komplikácii i do vzťahov, ktoré sa dovtedy zdali skonsolidované a srdečné.

K Ježišovi pristupuje ktosi a prosí ho: "Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.” Ježiš túto situáciu využije k tomu, aby upozornil zástupy na jedno veľké nebezpečenstvo: “...chráňte sa všetkej chamtivosti!”, a dodáva, že “…aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.” Chamtivosť vie naštrbiť všetky medziľudské vzťahy (aj ten s Bohom) i tie najvznešenejšie projekty, pretože presúva pozornosť z “byť” na “mať”.

Ale vráťme sa naspäť k prosbe tohto človeka. Aj keď ju Ježiš odmieta, predsa ona sa zdá byť namieste. Veď človek - aj my to bežne robíme - neustále volá Boha vstúpiť do situácií, v ktorých cíti, že má právo, ale nedokáže si ho sám premeniť na spravodlivosť. Ale Boh nechce byť sudcom, chce byť darcom - cez akt stvorenia, vykúpenia i posväcovania. A dáva človeku dary múdrosť, radu i silu, aby si každodenné starosti vyriešil a pritom budoval i bohatstvo pred Bohom. Nezabudnime na to vo svojej vlastnej každodennosti, aj keď sa cítime oklamaní či bezmocní. Boh nechce byť sudcom ale Spasiteľom. 


Lk 12,13-21: Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“
On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“
A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“
A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘
Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?‘
Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!