Byť pripravený

Nadšenie pre niečo je inšpirované určitým okamihom. Môže to byť stretnutie s charizmatickým alebo talentovaným človekom. Môže byť inšpirované určitou udalosťou v živote človeka - bolestnou alebo radostnou. Taktiež nejakým osobným pozvaním k nejakej činnosti konkrétnym a nám blízkym človekom. Toto všetko v nás môťe zapáliť nadšenie pre nejakú činnosť. Ale veľmi dobre vieme, že to nestačí, že je ešte potrebná aj vôľa realizovať toto nadšenie.

Evanjelium nám prináša niektoré situácie, kde sa prejavuje nadšenie kráčať za Ježišom, kde ale jestvuje ešte nejaké “ale” alebo “najprv”. Kristus v evanjeliu však očakáva od učeníka rýchlu odpoveď bez váhania. Akoby chcel jasne povedať: Čas je krátky. Čas sa naplnil, priblížilo sa Bože kráľovstvo. Buďte pripravení dať pozitívnu odpoveď na moje volanie.

Čo vlastne znamená byť pripravený nasledovať Krista? Znamená byť chudobný v duchu. Postoj človeka, ktorý nemá nič, čo by musel chrániť. Preto je totálne slobodný. Nie je zastavovaný potrebou aplauzu, potrebou vlastniť veci, nehľadá istoty v nejakej sociálnej pozícii, v práci. Jeho istota vychádza z plnenia Božej vôle. Boh, ktorý ním môže hýbať a posúvať aj tam, kde by on nemal odvahu vykročiť. Preto život s Bohom je neustále dobrodružstvo a otvorenosť pre nekonečno. No, nie je to náš sen?


Lk 9,57-62: Ako Ježiš a jeho učeníci šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“
Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“
Inému vravel: „Poď za mnou!“
On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“
Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“
Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“
Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk