Štát a Boh

Na predmete Etika politiky, jednou z dôležitých téme bol vzťah medzi Štátom a Cirkvou. Už po stáročia si filozofi uvedomovali dôležitosť definovania tohto vzťahu pre dobré fungovanie spoločnosti. Vyhnutie sa tzv. náboženského integralizmu (zaviesť a vynútiť si od ostatných dodržiavanie jedného štýlu života - čo ničí základný princíp demokracie - toleranciu, pluralizmus a slobodu). A druhou je odsunutie náboženstva do striktne súkromnej sféry (nezdravý sekularizmus a laicizmus).

Dnešné evanjelium nám dáva návod, v ktorom už prvotná Cirkev objavila pravdu o vzťahu medzi Štátom a Cirkvou (aj keď počas svojich storočí nie vždy ho aplikovala). Otázka prichádza od farizejov a herodiánov: "Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?” Ježišova odpoveď je jasná: "Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu.”

Tak Štát, ako i Cirkev, majú svoj priestor v spoločnosti a každý svoju kompetenciu. Napriek tomu môžu zdravo participovať na jednej a tej istej úlohe (vo vzájomnej komunikácii spolupráce): vytváranie priestoru, v ktorom každý človek je schopný rozvinúť svoje povolanie byť ozajstným a dobrým človekom. To, čo môžme nazvať zdravá laicita štátu (kňaz a politik Luigi Sturzo), v ktorej štát má u kresťanov rešpekt a podporu, ale i poctivú opozíciu (kresťan je prorokom voči štátu, pozri vzťah proroka Nátana a kráľa Dávida).


Mk 12,13-17: K Ježišovi poslali niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Máme platiť, či nemáme?“
Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: „Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!“ A oni priniesli. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“
Oni mu odpovedali: „Cisárov.“
A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ I obdivovali ho.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!