Nebojte sa

Vyzerá to tak, že v súčastnosti je strach tou najsilnejšou hybnou silou. Kde sa obzrieme, priam vyskakujú skutočnosti, ktoré živia túto ľudskú emóciu. Strach z choroby, strach zo straty, strach z prehry, strach z chudoby, strach zo smrti vie človeka, či už držať pri zemi alebo ho vyviesť až k nebesiam.

V dnešnom úryvku z Matúšovho evanjelia, počujeme Ježišove slová: "Nebojte sa ľudí..." a ešte: "Nebojte sa tých...", a dodáva: "Nebojte sa teda..." Predsa len jestvuje v jeho očiach niekto, koho sa majú učeníci báť: "Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle."

Napriek tomu, dáva aj riešenie, ako vyjsť z tejto skúsenosti strachu. Upriamiť pozornosť na garanta  opravdivej radosti - na Nebeského Otca. V jeho očiach je každý Ježišov učeník cenný. Otec s ním počíta a Ježiš sa k nemu priznáva. Preto sa pýtaj: z čoho máš strach? A, kde hľadáš uistenie?


Mt 10,26-33: Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebojte sa ľudí. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech.
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.
Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!