Cesta k radosti

Je krásne vidieť okolo seba radosť. Ľudia, ktorí sa v každodennosti vedia tešiť z maličkostí. Úsmev na tvári rodičoch, ktorí sa starajú s veľkou láskou o svoje deti; mužov a žien, ktorí pracujú, aby doniesli domov každodenný chlieb; chorých a starých, ktorým pokojné svedomie a životné skúsenosti rozžiaria oči. Predsa je tu množstvo ľudí, ktorí prežívajú smútok.

Dnešný evanjeliový úryvok začína Ježišovým pohľadom. Vidí zástupy "zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera". Premáha ho ľútosť, a obracajúc sa k učeníkom, hovorí: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu." Následne ich posiela: "Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘"

Toto je Ježišov postoj k človeku. Vníma jeho stav, tragédiu života, a následne koná. Pozýva učeníkov, vyzbrojených mocou, aby išli k tomuto človeku a vyviedli ho z neporiadku k radosti plného života. Učeníci sú tak poslaní konať, ako konal sám Učiteľ. A to bezmedzne: "Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte." Privádzať človeka k životu, ku ktorému sme boli stvorení. Stávať sa tak darom.


Mt 9,36-10,8: Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“
Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.
A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.
Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!
Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!