V centre pozornosti je Ježiš

V jednej starobylej homílii, ktorá nesie názov "Chudák Judáš, môj brat", kňaz sa zamýšľal nad konaním Judáša. V duchu Evanjelistov, ktorí neskúmajú dôvod Judášovej zrady, povie: "Čo mu prechádzalo hlavou, keď sa rozhodoval zradiť Ježiša, neviem!" A nie je to ani podstatné, vysvetľuje nám dnešný úryvok.

Evanjelista Ján nás vyzýva hľadieť na Krista a jeho postoj voči Judášovi. Nie na Judáša. Ten, napriek zrade, zostáva v jeho očiach jeden z Dvanástich; jeden z tých, ktorých si on sám vyvolil, pretože ich miloval a stále miluje. Zohýna sa k nim a slúži umývaním nôh či namočeným kúskom chleba.

Zároveň mu hovorí: "Čo chceš urobiť, urob čo najskôr." Nejde o schválenie, ani výzva k činnosti. Evanjelista Ján je hlbší vo svojom posolstve. Týmito slovami pripomína slobodu a lásku, s ktorou Ježiš pretvára Judášovu zradu na obetu vlastného života. Zároveň sa realizuje predstava niektorých, ktorí si mysleli, že "Ježiš mu povedal: Nakúp čo budeme potrebovať na sviatky..."

Aká hlboká predstava a silná pravda o tom, že Judáš týmto gestom obstaráva všetko potrebné na sviatky. Ide o sviatky Božej lásky a Božieho milosrdenstva voči nám hriešnikom. Objavme aj v tomto týždni silu tohto Ježišovho daru, ktorý ponúka všetkým hriešnikom. Ide využitie ľudskej zrady, aby prejavil svoju lásku.


Jn 13,21-33.36-38: Keď Ježiš sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“
Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí.
Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“
Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan.
Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky,“ alebo aby dal niečo chudobným. On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.
Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“
Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“
Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“
Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“
Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná