Podstata života

V konkrétnom živote sa nám stáva, že stratíme podstatu. Zahltení drobnosťami nejako nám unikne. Niekto to pripisuje nepozornosti, iný zasa slabšej pamäti a ďalší roztržitosti. Avšak v pozadí je určite jedna hlbšia skutočnosť - povrchnosť. Zvyk zostávať pri povrchu, namiesto toho, aby sme išli do hĺbky a podstaty vecí, slov či udalostí.

Dnešné čítania nám prichádzajú na pomoc, aby sme na našej ceste viery neprepadli takejto povrchnosti. Istý zákonník pristupuje k Ježišovi. Pýta sa ho na podstatu autentického života viery: "Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?" Izraelita sa mohol ľahko stratiť v nespočetných príkazov, zákazov a nariadení. Normy, ktoré mali usporiadať vzťah veriaceho s Bohom.

Zákonník sa pýta učiteľa, ktorý sa odlišuje od ostatných svojou múdrosťou a vnútornou slobodou. Hľadá odpoveď o pravdivej viery, ktorá je vzdialená od jeho náboženskej a škrupulóznej mentality a jemu podobných zákonníkov. Ježiš mu dáva odpoveď: "Milovať budeš Pána... Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" Slová, ktoré vyvolajú reakciu zákonníka: "Dobre, Učiteľ, správne si povedal..." A Ježišovho povzbudenia: "Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva."

Málokto z nás je v situácii náboženskej a škrupulóznej mentality. Napriek tomu sa nám môže stať, že v stovkách činnostiach a povinnostiach môžeme stratiť zmysel pre podstatu života. Čo má byť centrom nášho snaženia v rozbúrenom mori možností a starostí. Je to láska k Bohu, blížnemu a sebe samému. Ide o jedinú obetu života - žiť lásku. A takomto spôsobe života nie som ja, ty či Boh v strede pozornosti. Ale je to vzťah, vzťah lásky k Bohu, k blížnemu a k sebe samému, ktorý má byť podstatou ľudského života.


Mk 12,28b-34: Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“
Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“
Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“
Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“
A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná