Každodenná konverzia

Čo očakávame od Boha? Čo očakávame z každého jedného stretnutia v modlitbe, čítania Svätého Písma či prijímania milostí zo sviatostí? Základná otázka otázka pre každého jedného kresťana. Hľadieť na Ježiša cez tieto prostriedky znamená neustále objavovať cestu k naplneniu Božej vôle.

To nám pripomína i dnešný úryvok z Evanjelia sv. Lukáša. Silné sú slová, ktoré adresuje prítomným: "...hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne." Pokánie, ktoré obnovuje v človeku Božiu prítomnosť a zároveň usmerňuje jeho kroky k naplneniu Božej vôle - priniesť ovocie v pravý čas.

Kristus pozýva a svojou starostlivosťou dáva možnosť. Každodenná konverzia a hľadanie naplnenia Božej vôle je na samotnom človeku. Výsledok stretnutia je prinášanie ovocia a radosť z naplnenia - tak zo strany Boha ako aj človeka, ktorý je živý a plodný.Lk 13,1-9: Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“
A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘
On mu odvetil: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná