Odvaha darovať sa

Počas týchto dní Veľkej Noci, okrem iných textov, nás sprevádza i známy dialóg medzi Ježišom a Nikodémom. Nie je to náhoda, pretože rozjímajúceho vovádza do tajomstvo plnosti nového života. Ježiš sa rozhodne reagovať na zvedavosť farizeja, ktorý k nemu prichádza "v noci". Noc je časom (i symbolom, evanjelista Ján miluje symboly), kedy skutočnosti sú nejasné či šedé. Ešte nie sú dobre vnímateľné.

V dnešnom úryvku Ježiš pokračuje vo vysvetľovaní: "Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.” Narodiť sa z Ducha znamená prijať jeho dary. Dary, ktoré umožnia tento nový život, ktorý sa stane svedectvom.

Osobne by som to v dnešnej dobe strachu zhrnul do daru odvahy. Narodiť sa z Ducha znamená prejsť zo života "strachu zo straty alebo z chyby" (spôsobu života farizejov, ktorí dodržiavajú Zákon zo strachu pred Božím trestom či zo strachu pred stratou obdivu zástupov), k životu "odvahy darovať sa". Prijať život, ktorý je zameraný pre službu blížnemu. A to i v okolnostiach, ktoré nie sú optimálne alebo dokonca nepriaznivé. Je to prechod k životu odovzdanosti a viery v Krista Spasiteľa; život človeka, ktorý v sebe má večný život.


Jn 3,7b-15: Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“
Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“
Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo.
Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských?
Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná