Sila zlosti

Zlosť je jedna zo základných ľudských emócií (je ich 7-8). Ide o subjektívnu, spontánnu a prirodzenú reakciu na zážitok, v ktorom je človek postavený zoči-voči prekážke alebo nepriateľa. Ako každá reakcia je previazaná s fyziologickými zmenami (zmena srdečného rytmu a rýchlosti dýchania), motorickými prejavmi (mimika, gestikulácia), zmenami pohotovosti a koncentrácie. Niektorí ju mylne (i wikipédia) nazývajú hnevom.

Dnešné evanjelium nám prináša reakciu publika na Ježišov prejav v Nazaretskej synagóge. Pred zástupom, ktorý ho videl rásť a dospievať, ako to sám evanjelista Lukáš hovorí: “A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí”.  Táto negatívna emocionálna reakcia sa zrodí v momente, keď Ježiš narušuje Nazaretčanom vytvorenú "rovnováhu" v ich srdciach. Veď kto iný by ho mal poznať lepšie, ako tí, ktorí ho videli rásť. A predsa ho nepoznajú a odmietajú.

Osobne ma prekvapila rýchlosť a sila prejavu tejto emócie. Zlosť je tým silnejšia, čím menej je človek schopný očakávať niečo nové od života. Veľmi ľahko prejavíme zlosť voči znameniam, ktoré protirečia našim vychodeným chodníčkom. Keď si myslíme, že nás nič už nemôže prekvapiť, lebo dobre poznáme život a ako v ňom veci fungujú. Keď však srdce (centrum emócií) je otvorené pre dary a prekvapenia, s radosťou dokáže prijať aj nepredvídateľné znamenia a milosti Božie.


Lk 4,24-30: Keď Ježiš prišiel do Nazareta, povedal ľudu v synagóge: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone.
A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“
Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk