Naplnenie Slova

Boh, počas celých dejín ľudstva, ponúka svoje slovo. Vyjadruje ním svoju vôľu, upozorňuje na chyby a pozýva k láske i spravodlivosti. Jeho slovo je zároveň návod k šťastnému životu, po ktorom túži rôznymi spôsobmi ľudské srdce. Bol to Zákon a proroci, prostredníctvom ktorých Boh vyjadroval a vyjadruje svoj obraz dokonalého života.

Ježiš, ako cesta, pravda a život, je naplnenie tohto spôsobu života. Aj preto hovorí: "Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov ... ale naplniť”. Boží zákon a slovo prorokov sú vyjadrením Božej vôle, ktorá sa neprispôsobuje času alebo priestoru. Je vyjadrením jeho lásky a spravodlivosti, a tie sú rovnaké všade a v každom čase. Teda, v centre Ježišovej misie nie je štylistická alebo výkladová korektúra Zákona. V centre jeho poslania je naplnenie Božích prisľúbení.

Ale Božie slovo sa chce stať životom. K tomu je potrebné, aby učeník prijal semienka života, ktoré sú v Božom slove zasiate. Božiu vôľu, ktorá je horizontom kresťanského života. Je to každodenné odhaľovanie Božieho plánu a Božej lásky. Vieme, že nie je v našich silách ju naplniť do bodky. Sme hriešnici a nedokonalí. Ale, každý deň sa môžeme priblížiť k tomuto horizontu, krok za krokom. Možno, urobíme aj nejaký ten krok späť svojim hriechom, predsa s Božou milosťou a milosrdenstvom môžeme jeho slovo zachovať i učiť.


Mt 5,17-19: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.
Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.
Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná