Prítomnosť ženícha

Pôstne obdobie sme začali s pozvaním k pôstu, k zriekaniu sa. Niet pochýb, že takéto zrieknutie sa má mnohé blahodarne účinky na náš organizmus - či už po telesnej alebo psychickej stránke. Avšak, pre nás kresťanov je tu dôležitá otázka, na ktorú nám dietológovia a iní pôstni špecialisti nezodpovedia: “Aká je opravdivá podstata pôstu podľa evanjelia? Čo alebo kto je v pozadí tejto pozitívnej aktivity človeka?”

Zápletka z dnešného krátkeho úryvku nám môže pootvoriť toto tajomstvo. Začína jasnou a logickou otázkou zo strany Jánových učeníkov a farizejov a končí ešte logickejšou Ježišovou odpoveďou na ňu. Avšak je dobré pripomenúť pozadie celej udalosti. 

Ježiš a jeho učeníci sa nachádzajú v dome mýtnika Matúša. Sú obklopení jeho priateľmi - mýtnikmi a hriešnikmi. V tomto prostredí sa nachádza “ženích”, ktorý realizuje otcove slová: "Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.” Ježiš na svoju hostinu pozýva všetkých, ktorí by podľa židovských tradícií boli vylúčení z tejto hostiny.

V takomto duchu Ježiš radikálne mení chápanie pôstu ako takého. Stredobodom pozornosti je osoba ženícha - Krista. Ešte lepšie jeho prítomnosť alebo neprítomnosť. Ak si pripomenieme zmysel ľudského života, ktorý spočíva v premene srdca. Takto na tejto ceste premeny nášho srdca, nie je v strede naša osoba a náš hriech, ale je tam náš Pán a jeho milosrdenstvo.

A Božie milosrdenstvo, ako nám to pripomína Svätý Otec František, “nie je jednoduché zmazanie - odpustenie hriechov”. Milosrdenstvo je totiž “spôsob, ktorým Boh odpúšťa”, alebo ešte lepšie je “spôsob, ktorým Boh ochráni hriešnika pred spravodlivým odsúdením”. Teda Pôst je prežívanie prítomnosti alebo neprítomnosti Boha s jeho milosrdenstvom.


Mt 9,14-15: K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“
Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk