Očistenie

Veľkí ľudia, na stretnutie s ktorými nikdy nezabudneme, majú v sebe čosi charizmatického. Čosi, čo im umožňuje v každom vidieť jeho výnimočnosť. To spôsobuje, že v ich prítomnosti sa cítime prijatí. Pri stretnutí s nimi, každý z nás objaví svoju výnimočnosť. Zároveň si uvedomí svoju spolupatričnosť a začlenenie do čohosi omnoho širšieho.

V dnešnom úryvku z evanjelia Ježiš uzdravuje malomocného. V čase Ježiša, malomocní budili strach, pre nákazlivosť a tajomnosť tejto choroby. Najhoršie na tej chorobe však bola sociálna izolovanosť a rituálna nečistota človeka. Dotyčný nemohol zažívať spoločenstvo svojich blížnych a nemohol priniesť Bohu zľutovnú obetu či vďakyvzdávanie. Aj preto, Ježiš mu prikazuje: “ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu”.

Človek na kolenách je obrazom každého, ktorý hľadá cestu domov. Cestu do spoločenstva blízkych a tých, ktorí spoločne prinášajú obetu chvály. A riešenie? Očistenie všetkého, čo poškvrnilo človeka. Odstánenie každého nánosu v srdci a mysli, ktorý neumožňuje hľadieť pohľadom dôvery a lásky. Takto očistený je schopný pravdivého vzťahu s každým. Uvedomiť si svoje nenahraditeľné miesto a jeho realizáciu v každodenných maličkostiach. A toto ti daruje stretnutie s Kristom. Ostatné je na tebe.


Mk 1,40-45: K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“
Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.
Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš im na svedectvo.“
Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk