Ježišovo svedectvo

Mentalita súčasného človeka vo vzťahu k pravde je postavená na dôkaze. A to nie len vo vede, ale i v každodennosti. Výzva “Dokáž mi to!” vychádza neustále z úst človeka. Dokonca i my neustále chceme niečo dokazovať či o niečom presviedčať iných. Akosi sa nám to dostalo do krvi. 

Dnešné evanjelium nám pripomína zmysel Ježišových zázrakov. Ježiš je sklamaný zo sleposti svojich spoluvrstovníkov, ktorí: "Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali.” Nevnímali, že jeho zázraky nie sú jednoduché uzdravenia, ale sú znamenia. Nimi Ježiš berie na seba úlohu starostlivého Boha, ale majú ešte i ďalší (rozumej hlbší) charakter.

Ježiš neprišiel presviedčať človeka, ale prišiel svedčiť o blízkosti Božieho kráľovstva. Jeho zázraky sú viditeľnými znameniami, ktoré majú človeku pripomenúť jeho blízkosť. Zároveň zjavujú Božiu víziu nad človekom a svetom. A jeho pozvanie ku konverzii znamená naučiť sa kráčať podľa jeho vôle. A Boh sa nikdy neunaví v pripomínaní tohto jeho zámeru.


Mk 8, 11-13: K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“
Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk