Boh s nami

Dnešné evanjelium hovorí o Ježišovej identite. Ježiš chce vedieť, čo si o ňom ľudia myslia. Rovnakú otázku následne kladie svojím apoštolom. Petrova odpoveď je veľmi formálna: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Táto odpoveď, akoby pochádzala z nejakého katechizmu. Na druhej strane je jeho odpoveď veľmi hlboká.

Táto definícia o Ježišovej identite nehovorí o tom, čo pre nás Boh robí - ako by to vyjadrili v hebrejskej tradícii. Tá by hovorila o Stvoriteľovi, Vykupiteľovi či Posvätiteľovi. Mená, ktoré vyjadrujú to, čo Boh robí pre človeka - tvorí, zachraňuje čo posväcuje. Petrova odpoveď jasne vysvetľuje, kto je pre neho Ježiš.

Podobnú otázku kladie Ježiš každému z nás, keď sa modlíme: „Kto som pre teba?“ Aká je naša odpoveď? Stačí si uvedomiť, ako začíname modlitbu. Prežehnaním, v ktorom hovoríme: V mene Otca, Syna a Ducha Svätého... Tým vysvetľujeme, kto je pre nás Boh. Preto nezačíname modlitbu slovami: V mene Stvoriteľa, Spasiteľa a Posvätiteľa... Ježiš nechce byť pre nás. On chce byť s nami.


Mt 16,13-19: Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“
Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“
„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk