Pozvanie

Koľkokrát v živote sme využili príležitosť, kedy nám predstavili (alebo len odporučili) správnu osobu, ktorá nám pomohla vyriešiť problém alebo dosiahnuť nejaký cieľ. Je super mať priateľov či známych, ktorí nám pomôžu vstúpiť do vzťahu s niekým, dovtedy neznámym. Ide prvý krok, ktorý by sme sami neprekonali. Ide o pootvorenie imaginárnych dverí bez klopania.

Dnešné evanjelium nás pozýva nasledovať Ježiša. Úloha ťažká a neistá. Je to znovu Ján Krstiteľ, ktorý o Ježišovi vydáva svedectvo: "Hľa, Boží Baránok!" Jeho skúsenosť otvoreného neba a prítomnosť Ducha, ho vedie k odovzdaniu svedectva. Následne je to sám Ježiš, ktorý týchto učeníkov volá: "Poďte a uvidíte!"

Je to svedectvo, ktoré umožňuje človeku vykročiť za Ježišom. Potom prevezme iniciatívu on sám a pozve k vytvoreniu spoločenstva. Pre nás, ktorí sme prijali svedectvo, je to zvlášť spoločné vďakyvzdávanie - Eucharistia - v ktorej prežívame osobnú skúsenosť prítomnosti Boha. To "poďte a uvidíte". Znamená to, vstať a opustiť náš každodenný život a na chvíľu zostať v prítomnosti Pána. Kde môžeme zistiť, kde Boh prebýva, teda kto je.


Jn 1,35-42: Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“
Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“
Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“
Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“
Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.
Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.
Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná