Obnovenie dôstojnosti

Niektorí z nás, ešte aj dnešný deň potrebujete zobrať nejaké tabletky - proti chrípke, na srdce, kvôli cholesterolu (i Covidu-19). Tabletky, ktoré nám majú pomôcť dostať sa zo stavu choroby, ktorá nás limituje a vzďaľuje od iných. Vytvárajú stav, keby sme boli schopní prežiť deň v slobode a prejaviť svoju lásku ľuďom, ktorých pôjdeme stretnúť. Teda byť v stave, v ktorom sme schopní slúžiť (a nie byť obsluhovaní).

K Ježišovi prichádza istý malomocný a na kolenách ho prosí: “Ak chceš, môžeš ma očistiť.” Nemysliteľná situácia, aby malomocný človek - odsúdený na život v samote a pomalom umieraní - sa priblížil k už známemu rabimu, ktorého vyhľadávajú zástupy. Poznanie Ježišovej sily, ho vedie k tomu, aby prekročil zábrany, predpisy i obyčaje. S odvahou človeka, ktorý pozná pravdu o sebe samom a o situácii v ktorej sa nachádza, približuje sa k tomu, ktorý jediný má moc ho vyslobodiť. Ježišova odpoveď je jasná: "zľutoval sa nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“

Ježiš v tomto geste zjavuje Božiu vôľu nad človekom - znovu obnoviť jeho dôstojnosť a schopnosť vytvárať spoločenstvo s blížnym. Boh sa dotýka človeka, ktorý je vzdialený od každého ľudského dotyku. Tento dotyk prináša obnovenie ľudskej dôstojnosti. Ona dáva človeku slobodu a schopnosť milovať. Každé stretnutie s Kristom, ak prichádzame s pokornou prosbou o očistenie, obnoví v nás ľudskú dôstojnosť. Nechajme sa aj v dnešný deň dotknúť Ježišom.


Mk 1,40-45: K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“
Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.
Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš im na svedectvo.“
Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk