Dôvod pôstu

Ľudská myseľ si od nášho narodenia vytvára prepojenia a schémy. Podľa nich posudzujeme vnemy, ktoré vstupujú cez naše zmysli. Napríklad i také „správne“ správanie, či už ide o konkrétneho človeka alebo inštitúciu. Je dobré (správne), keď sa správa podľa týchto schém, a je deviantné, keď koná ináč. Preto, každý z nás potrebujeme prehodnocovať naše schémy. A to aj v duchovnej oblasti, ako nás to pozýva Ježiš v úryvku evanjelia.

Dnešná pasáž nám prináša takýto úsudok niektorých v otázke pôstu. Pýtajú sa Krista: "Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Podľa nich bol pravý čas k realizácii tejto cennej aktivity - a jej chýbajúca realizácia bola považovaná za deviantné správanie. Túžba týchto mužov je ochrániť prítomnosť tejto zbožnej aktivity v židovskej tradícii. Zatiaľ čo, Ježiš vyzýva všetkých, aby objavili Božiu prítomnosť. Prízvukuje na obranu učeníkov: "Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť."

Ježiš nepopiera dôležitosť pôstu, ale chce, aby jeho účeník uvedomil dôvod pôstu. Totiž, hriech odvádza človeka od Boha. A pôst je vyjadrením kajúcnosti, ktorá ho naspäť privádza k stretnutiu so ženíchom, ktorý prináša radosť a oslavu. Omilostený človek v prítomnosti Pána už sa nepotrebuje postiť. Práve naopak, upriamuje pozornosť na radosť spoločenstva so ženíchom i s hodujúcimi. Jeho prítomnosť premieňa všetkých pozvaných. Ona je dôvodom radosti všetkých, ktorí sú v tom spoločenstve. Prajem vám takúto radosť do dnešného dňa.


Mk 2,18-22: Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?“
Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť.
Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy, ale nové víno do nových mechov.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk