Dobre počúvať

Nestačí mať zdravé zmysly, to poznáme veľmi dobre, je potrebné ich správne používať. Zdravé uši sú len predpokladom dobrého počúvania, zdravé oči predpokladom dobrého nazerania… Je potrebné ešte niečo viac. Mať živé prepojenie medzi zmyslami a mysľou i srdcom. Otvorenou mysľou a nepredpojatým srdcom.

"Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ s týmito slovami uzatvára Ježiš svoje Podobenstvo o rozsievačovi. Obraz, ktorý každý Izraelita veľmi dobre poznal, používa Ježiš k vysvetleniu toho, ako Boh odovzdáva svoje Slovo človeku. A následne, kde (a ako) toto Slovo skončí. Všetko záleží od limitov a od odporu, ktoré mu zabránia prinášať úrodu.  

V biblickej tradícii, a zvlášť v evanjeliách, najviditeľnejšími znakmi tvrdosti srdca sú neschopnosť počúvať a vidieť. Teda srdce a myseľ, ktoré sú neschopné otvoriť sa niečomu novému. Ak by sme išli do detailov, tak ide o srdce neschopné konverzie. Naopak, jedine srdce schopné nastúpiť na cestu neustalého obrátenia, metanoie, zmene, je schopné toto živé Božie slovo prijať a vytvoriť mu priestor, aby prinášalo úrodu. A Boh sa nebojí rozsievať, záleží na našej otvorenosti, či nakoniec bude úrodné.


Mk 4,1-20: Ježiš začal opäť učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup. Preto nastúpil na loď na mori a sadol si; a celý zástup bol na brehu. Učil ich veľa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril: „Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho.
Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme, a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahorelo, a pretože nemalo koreňa, uschlo.
Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu.
Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“
A povedal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“
Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s Dvanástimi, pýtali sa ho na podobenstvá. On im povedal: „Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách, aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli, aby počúvali a počúvali, ale nechápali, aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo.“
Potom im povedal: „Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte ostatné podobenstvá?
Rozsievač seje slovo. Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza satan a oberá ich o slovo zasiate do nich.
Do skalnatej pôdy zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a hneď ho s radosťou prijímajú, ale nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú.
A iné, zasiate do tŕnia, je u tých, čo počúvajú slovo, ale potom sa vlúdia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti, slovo udusia a ostane bez úžitku.
A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho a prinášajú úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná