Sila svedectva

Dúfam, že štedrú večeru a nasledujúci prvý vianočný deň, počas ktorých sme si znovu sprítomnili narodenie Pána, ste prežili v pokoji a v radosti. Že v nás zostanú ďalšie krásne spomienky na prežité momenty. Avšak, my, kresťania, sme mohli rozpoznať ešte jednu vec.

Boh prichádza medzi nás, aby nám zjavil svoju Tvár a aby nám umožnil mať spoluúčasť na jeho živote. Toto sa stáva pre nás veľkou výzvou: aby sme sa stali jeho svedkami. Naše svedectvo nebude ľahké a dokonca nebude bez utrpenia. Pripomína nám to sám Kristus: “budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov”.

Ale Boh nenecháva učeníka osamoteného, dáva mu dar: kreatívnu prítomnosť Božej lásky, ktorá túži byť rozpoznaná vo svete. Dáva mu Ducha Otca. Aj keď sa proti nemu postaví nenávisť a hnev, ľahostajnosť a tvrdosť, On zostane jeho silou. A tak sila svedectva každého z nás, nie je založená na sile utrpenia, ale na sile prijatého a odovzdávaného Slova.


Mt 10,17-22: Ježiš povedal svojim apoštolom: „Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.
Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.
Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.
Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!