Príprava na Vianoce

Som rád, že uprostred mestskej časti, v ktorej pôsobím ako správca farnosti, je postavený adventný veniec. Spolu s pribúdajúcim vianočnými dekoráciami na domoch, pripomína svetu, že prežívame čas prípravy. Avšak, pritom som si položil otázku: Čo chceme pripraviť? Prostredie okolo nás? Naše vzťahy? Nás samých - emócie, myšlienky a skutky?

V dnešnom evanjeliu čítame, ako Ježiš, spolu s apoštolmi, zostupuje z vrchu premenenia, na ktorom sa ukázal v sláve. Traja učeníci, Peter, Jakub a Ján, ho videli uprostred, medzi dvoma star viery Izraelského národa (Mojžiša a Eliáša). Je prirodzené, že z ich úst pri zostupovaní prichádza otázka: "Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?” Odpoveďou Ježiš odhaľuje tajomstvo Jána Krstiteľa.

Problém generácie, ktorá neprijíma Jána, tkvie v nedostatku všímavosti. Výsledkom je, že nedokáže rozpoznať podstatu udalostí a osôb. Na rozdiel od nich, traja učeníci hľadia iným spôsobom. A, i keď ešte nerozumejú úplne udalostiam, správnymi otázkami dostávajú odpovede a vysvetlenia: "Vtedy učeníci pochopili…” Čoskoro budeme stáť pred jasličkami, budeme pripravení (v radosti a v slobode) rozpoznať v tom malom dieťati prichádzajúceho Boha?


Mt 17,10-13: Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“
On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka.“ Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná