Nestratiť nadšenie

Mám rád polemiku - je v nej obsiahnutý život a nadšenie z diskusie. Opakom je postoj nezáujmu, naplnený nevšímavosťou či ľahostajnosťou. Takýto človek sa často uchyľuje k povrchným konštatovaniam a patetickej kritike štýlu: “Všetci sú takí…” alebo “Nemá to zmysel…” Možno hovoriť o tvrdosti či zatrpknosti srdca, ktoré nedokáže jasať či byť sklamané nad gólom spolu s plným futbalový štadiónom. Hovoríme o duchovnej smrti človeka.

V dnešnom evanjeliu čítame o tom, ako Ježiš lamentuje nad súčasníkmi: "Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste". Stojí pre generáciou, ktorá stratila nadšenie pre bežné veci, ako pískanie na píšťalke či plač. Situácie, ktoré vzbudzujú ľudské emócie - radosti či smútku. Ježiš poukazuje i na následky takejto necitlivosti či ľahostajnosti: "Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pažravec a pijan…‘"

Aby človek bol pravým kresťanom nesmie stratiť v sebe nadšenie. Citlivosť voči Božím darom, ktoré Boh udeľuje v príhodnom čase. Nebojme sa pestovať v sebe radosť pre veci vnímateľné zmyslami (pískanie, plač, smiech či dokonca trapasy…), aby neodumrelo v nás nadšenie pre veci neviditeľné. Pretože, človek bez nadšenia nie je schopný uchopiť príhodný moment, v ktorom ho Boh pozýva k pravej konverzii.


Mt 11,16-19: Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘
Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk