Mt 9,27-31: Osobné stretnutie

Osobné stretnutie bolo a bude ten najdôležitejší spôsob komunikácie. Francúzsky filozof a spisovateľ Jean Guitton napísal: "Verím v Boha kvôli stretnutiam. Všetky ostatné vysvetlenia sú zbytočné, verím v stretnutia.” Osobné stretnutie je v sebe nesie pohyb priblíženia sa k druhému a vstúpenie do jeho intimity.

Dnešný úryvok hovorí o dvoch slepcoch, ktorí kričia z diaľky na Ježiša: "Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!” Kristus v tom okamihu sa neponáhľa s reakciou na ich potrebu. Ale, ako pokračuje evanjelium: “keď potom vošiel do domu”, akoby bolo potrebné k tomuto zázraku vytvoriť priestor “intimity”. Oni ho nasledujú, priťahovaní k zdroju oživujúcej sily. Presvedčenie slepcov o Kristovej moci je obdivuhodné.

Tento úryvok uisťuje každého učeníka, že Boh túži byť blízko každému človeku. Nezostáva vzdialený a neodpovedá na jeho otázky a potreby z diaľky, ale vytvára priestor pre osobné stretnutie, aby sa následne dotkol prosiaceho človeka. Po jeho dotyku, učeník odchádza uzdravený a schopný vydať o tomto stretnutí svedectvo: "oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji”. Toto je sila osobného stretnutia s Bohom. Aj v tomto čase pandémie - preto nevynechajme možnosť vstúpiť do Pánovho chrámu napriek dišpenzom a obmedzeniam.


Mt 9,27-31: Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“
Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“
Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“
Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ A oči sa im otvorili.
Ježiš im pohrozil: „Ale nech sa to nik nedozvie!“
No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk