Hodnotenie kresťana

Ak chceme správne vyhodnotiť veci, ktoré sa dejú okolo nás, musíme mať dobre zadefinované parametre. Ak si zvolíte nesprávne, výsledky budú nepoužiteľné. To platí v bežných hodnoteniach a ešte viac pre hodnotenie činnosti a prítomnosti Boha medzi nami. Pri tomto hodnotení nemožno použiť kritéria tohto sveta. 

Pri čítaní dnešného úryvku, vnímam v ňom práve tento cieľ. Ježiš chce svojich učeníkov pozvať k novému spôsobu čítania a hodnotenia Božej prítomnosti a činnosti v dejinách ľudstva: "Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.” Pretože Boží pohľad a voľba je veľmi odlišná od spôsobu, ktorý používa svet.

Prvým predpokladom takéhoto pohľadu je prijatie výzvy: "Kto má uši, nech počúva!” Započúvať sa do slov “prorokov i Zákona, až po Jána”. Tam odhaliť, ako si Boh “svojským” spôsobom pripravuje cestu, aby v Ježišovi Kristovi zjavil svoj záujem o človeka. Následne byť pripravený takýmto spôsobom prijať i takú radikálnu výzvu, ako dal Kristus mladíkovi: "predaj všetko čo máš… a nasleduj ma!"


Mt 11,11-15: Ježiš povedal zástupom: „Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.
Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána: A on sám – ak to chcete prijať – je Eliáš, ktorý má prísť.
Kto má uši, nech počúva!“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk