Boh s nami

Trikrát denne začujeme zvoniť zvony z veže nášho kostola. Niektorí majú k tomu výhrady - asi majú pravdu. Nie pre „hmotný“ hluk, ale pre ten „duchovný“ hluk. Zvuk zvona predstavuje volanie. Je to zvuk, ktorý keď sa dostane do kanálov našich uší, naplní myseľ a dušu túžbou po Bohu, a to nie je pre mnohých ľudí pohodlné. Ale pre mnohých z nás je dôležité. V kresťanskej tradícii tento zvuk volá k modlitbe Angelus Domini.

Angelus Domini, Anjel Pána, modlitba, ktorá nám pomáha prežiť udalosť zvestovania, o ktorom hovorí dnešný úryvkoch z Evanjelia na túto Štvrtú adventnú nedeľu. Popisuje situáciu, ktorá nebola ľahká pre budúcu matku Pána. "Ona sa nad jeho slovami zarazila ...", pripomína nám evanjelista Lukáš. Nenecháva sa však ovládnuť pocitmi, ale snaží sa zamyslieť: „... a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.“ Po anjelovom povzbudení: „Neboj sa, Mária!“ Mária počúva, prijíma, chápe.

Boh nás volá rôznymi spôsobmi, aby ste sa zúčastnili jeho projekte, ktorý nazývame dejiny spásy. Niekedy sú to jednoduché a viditeľné volania - napríklad zvony našej veže, inokedy ťažké a tajomné - ako kňazské alebo rehoľné povolania, smrť alebo narodenie. Ale vždy nás volá! A aby sme dali odpoveď, musíme ísť Máriinou cestou - počúvanie, prijímanie a porozumenie.
Všetko s radovať sa - pretože existujú dôvody. Pretože si uvedomujeme, že vtedy "Boh je s nami".


Lk 1,26-38: Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Anjel potom od nej odišiel.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná