Vytvárať si priateľov z nespravodlivej mamony

Pred časom som počul zaujímavé konštatovanie: "V base, vo väzení sa ľahko zomiera." Autor tejto vety chcel povedať, že človek, ktorý nemá čo stratiť, veľmi ľahko odchádza na večnosť. Naopak, majetok, sláva a zvlášť peniaze, ktoré prinášajú ilúziu nesmrteľnosti a nedotknuteľnosti (príkladov z konkrétneho života máme mnoho), veľmi zaťažujú ľudskú slobodu. Avšak život závisí od Niekoho iného.

Dnešné evanjelium stavia učeníkov pred dôležitú otázku: Aký postoj má mať Ježišov učeník voči časným a večným hodnotám? Ježiš si uvedomuje, ako je človek schopný aktivovať svoje psychické schopnosti a duchovné talenty k zhodnoteniu tých materiálnych dobier. Ale zároveň rozpoznáva, ako ľahko sa nechá nimi opantať. Jeho slová sú jasné: "Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone." Zároveň ponúka jedno riešenie: "Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.”

Možno sa mýlim v jej pochopení, ale nebudem ďaleko od toho, ako chápali túto výzvu mnohí svätci. Nespravodlivá mamona je časné bohatstvo (nespravodlivá, pretože jej vlastníctvo z mojej strany ešte nezaručuje, že je a bude využitá správne). Robiť si priateľov znamená, že bohatstvo sa stáva prostriedkom k budovaniu vzťahov (rodinných, sociálnych…), ktoré zostávajú, i keď mamona pominie. A tu je dôležitý bod - pri nesprávnom spôsobe používania bohatstva na budovanie zväzkov (napr. pri korupcii), pri pominutí bohatstva zaniká i zväzok (pomyslené priateľstvo). Pri tom nezištnom priateľstvo (prejavená láska) zostáva ako svedectvo vernosti dobru a poctivosti. Preto tá odmenia: "prijatie do večných príbytkov”. Robme "si priateľov z nespravodlivej mamony".


Lk 16,9-15: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.
Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.
Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?
Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať.
Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“
Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk