V pravý čas

Typické v našej spoločnosti a kultúre je mať odporúčanie. Zvlášť, keď sa jedná o niečo dôležité. Prídeme ku kňazovi a začneme menovať zoznam duchovných, ktorých poznáme. Bez predchádzajúceho telefonátu k doktorovi-špecialistovi ani nejdeme. I výberová komisia potrebuje odporúčanie niekoho známeho, ináč ťažko dostaneme miesto, o ktoré sa uchádzame. Istým spôsobom, ide o zhodnotenie našej osoby i prosby-potreby, ktorú považujeme za vhodnú a správnu.

Dnešné evanjelium nám prináša podobenstvo o vdove a sudcovi, ktorým Ježiš vysvetľuje svojim učeníkom o tom, "ako sa treba stále modliť a neochabovať“. Vdova zaujme postoj vytrvalosti, aby dosiala to, čo rozpoznáva ako spravodlivé. Ani sudca nepolemizuje nad spravodlivou prosbou vdovy, ktorú v židovskej tradícii je potrebné stále ochrániť pred silneším, pretože to neurobí nik iný. Vytrvalosť spôsobuje, že i nespravodlivý sudca urobí zadosťučinenie spravodlivosti.

I pred Bohom stojíme ako žiadatelia. V tomto prípade nepotrebujeme žiadne odporúčania a dobrozdania. Boh pozná naše túžby, potreby a žiadosti. Napriek tomu často cítime, že Boh otáľa s pomocou, o ktorú žiadame. Augustím z Hippo bol jeden z mnohých, ktorí sa zamýšľali nad touto skutočnosťou. Podľa neho, Boh sa oneskoruje pri dávaní toho, po čom túžime, pretože naše srdce to potrebuje. Čím viac túžime po niečo, tým väčšiu radosť z toho máme, keď nastane čas a to dosiahneme. A tak Boh dáva nášmu srdcu čas, aby sa vedelo opravdivo tešiť z prijatých darov. Preto sa nikdy nevzdávajme, pretože Boh odpovedá na naše modlitby pomaly. A nepotrebujeme k tomu žiadne dobrozdanie, iba vo vytrvalosti silnejúcu vieru.


Lk 18,1-8: Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred mojím protivníkom.‘ Ale on dlho nechcel.
No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.‘“
A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý?
Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk