Moje 2 centy

Jednou zo silných hodnôt moderného človeka je túžba po blahobytu. Niektorí ju považujú za reakciu na strach zo sociálnej núdze, iní zasa ako prostriedok na získanie určitej prestíže. Tomáš Halík ju pomenoval ako "odozvu na pocit neistoty vo svojej všeobecnosti”, t.j. v základných humánnych hodnotách. Ide o reakciu na stratu základnej “stredovekej” hodnoty: viery, na ktorej staval celý svoj život. Človeku, ktorý odpísal perspektívu „raja a neba“ (v ktorých sa naplnia všetky ľudské túžby) ako obyčajnú ilúziu, zostáva iba túžba po nekonečnom šťastí, ktorá by bola hmatateľná a viditeľná. Preto táto túžba po vlastnení hmatateľného. 

Ježiš sedí v chráme. Pred sebou má postupne rastúcu chrámovú pokladnicu, ktorú prichádzajúci pútnici neustále napĺňajú svojimi darmi. Mali by to byť dary vďačnosti a odovzdanosti. Avšak samotná prax z tohto miesta urobila priestor pýchy a lakomstva. Pýchy tých, ktorí sa predbiehali vo veľkosti darov a manifestácie “štedrosti” - totiž pri odovzdaní daru prítomný kňaz kontroloval jeho veľkosť a následne nahlas oznamoval veľkosť daru a úmysel darcu. Lakomstva tých, ktorí tieto dary prijímali v mene Božej vďačnosti. Ale Boh hľadí na chudobných, preto Ježišova pozornosť sa upriami na chudobnú vdovu, ktorá vkladá "celé svoje živobytie”. Táto vdova sa stáva obrazom Bohom vytúženej Cirkvi - tá, ktorá nachádza svojho ženícha.

Vdova a sirota - v čase neexistujúcich dôchodkov - nemajú nikoho, do ktorého rúk by vložili svoje životy. Preto patria Bohu. Ich “chudoba” - pripomeňme si blahoslavenstvá, v ktorých Ježiš hovorí: "Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.” - ich privádza k vlastneniu Božieho kráľovstva. Nie však, pretože nemajú či nevlastnia, ale pretože dokážu odovzdať aj to, čo majú. To, čo realizuje neskôr sám Kristus, keď kladie na oltár obety svoj vlastný život. To, čo realizuje každý kresťan, ktorý odovzdáva všetko Bohu na oltár. Môžem vlastniť medzi materiálne chudobných ale “bohatých a lakomých” vo vlastných predstavách. Kedy celý život a celá moja pozornosť sa točí okolo môjho JA a okolo mojich 2 centoch.


Lk 21,1-4: Keď sa Ježiš rozhliadol po chráme, videl boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta vhodila dve drobné mince, a povedal: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk