Investovať, nie zachovať

Obdivujem schopnosti niektorých ľudí, ktorí sa vedia chytiť ponúknutej šance. Každá udalosť sa stane príležitosťou na to, aby začali nejaký nový projekt alebo novú činnosť. Obohacujú seba, svoju rodinu i samotnú spoločnosť. Pozrite sa na to, ako Ježiš pozoruje ten istý aspekt správania mužov.

Ježiš chváli podnikateľské zručnosti ľudí - odvahu investovať. V podobenstve o talentoch hovorí o pánovi, ktorý odchádza na cesty, volá si sluhov a zveruje im svoj majetok: "každému podľa jeho schopností". Tí, ktorí po jeho návrate dokázali priniesť nie len to, čo im dal, ale viac, počuli tieto slová: "dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým". Naopak, služobníkovi, ktorý zradil jeho dôveru, hovorí: "Zlý a lenivý sluha! ... neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy."

Ježiš v tomto podobenstve hovorí o daroch, ktoré súvisia s Božím kráľovstvom. A chce, aby ich obdarovaný človek dobre investoval a oni prinášali násobný prínos. Zveruje ich do naši rúk, aby vlastnou kreativitou a zodpovednosťou znásobovali. Nestačí ich jednoducho chrániť a zachovať. Rozmýšľajme, buďme aktívni, aby dary tak duchovné ako aj materiálne, ktoré sme dostali do vienka, sme vedeli zúročiť každým dňom.


Mt 25,14-30: Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.
Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.
Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.
Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘
Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘
Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.‘
Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘
Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.‘
Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov.
Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.
A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná