Dôvod pre radosť

V súčasnej situácii strachu a pesimizmu, ktoré prejavujeme pri rôznych rozhovoroch a stretnutiach, je pookriatím srdca, keď stretneme človeka prejavujúceho nesmiernu radosť. Ktorý nám do tohto prežívania vnesie nadšenie a optimizmus. Vnesie nám do srdca a mysle myšlienku, že nie je všetko stratené a že existuje cesta k lepšiemu svetu.

Dnešné dve Ježišove podobenstvá, ktoré prináša Lukášove evanjelium, vzbudzujú takýto optimizmus. Sú opravdivým evanjeliom - teda ohlásením radostnej zvesti - ktoré otvára srdce počúvajúceho k prijatiu radosti. Ježiš hovorí: "Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu (či drachmu), čo sa mi stratila." Teda cennosť, pre ktorú sa oplatí robiť krízové kroky.

Takouto cennosťou pre Ježiša a pre Božie kráľovstvo je človek. Každý človek, a zvlášť ten, ktorý sa zdá byť stratený, zúfalý, bez dôstojnosti a budúcnosti. Zvlášť tento sa stáva v Božích očiach dôvodom pre prejavenie milosrdenstva - milujúceho srdca, ktoré objíma. Boh má nesmiernu radosť, keď môže objať človeka. Je toto dôvod pre nás, aby sme sa radovali a tešili? 


Lk 15,1-10: K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho.
Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“
Preto im povedal toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?
A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.‘
Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.‘
Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná