Čas na modlitbu

"Ako dlho potrvá táto analýza?" opýtala sa žena psychiatra Karla Junga. "Len tak dlho, ako bude potrebné," prišla odpoveď. Vývoj, rast, liečenie sú procesy, počas ktorých každé náhlenie sa stáva tou najhoršou vecou. Musíme byť veľmi opatrní, aby sme ich nesilili podľa našich osobných predstáv.

Dnešné evanjelium nám prináša záverečné slová Ježišovej eschatologickej reči. Pozýva svojich učeníkov: "bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť”. Ich úlohou je byť pripravení na čas naplnenia a očakávať ten čas aby sa mohli "postaviť sa pred Syna človeka”, keď príde v plnosti svojej moci a slávy.

Môžeme povedať, že kresťanstvo je náboženstvo očakávania a pripravenosti. A to je pre každého človeka ťažké. Preto Ježiš odporúča svojim učeníkom, aby sa modlili. A tak žiť spôsobom života, v ktorom ich nič neprekvapí. Ani volanie zo strany Ježiša pomôcť v odovzdávaní posolstva odvahy a lásky. 


Lk 21,34-36: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!