Byť kreatívny

Niekedy sa pýtam, prečo mnoho dobrých a vznešených projektov (potom ako ich autori začali realizovať) zapadlo prachom a nepriniesli možný prospech. Totiž nestačí vznešená idea, správne naprogramovanie a dobrý začiatok, sú potrební i “schopní” spolupracovníci, ktorí pochopia a príjmu ideu. Kreatívne pokračujú, ponúkajúc inovácie, bez ktorých sa to v neustále meniacom svete nezaobíde.

Dnešné evanjelium nám prináša obraz človeka, ktorý túži po tom, aby sa jeho dom, pripravený na hostinu, naplnil. Výhovorky prvých pozvaných ho sklamali, ale neubrali z jeho odvahy a nadšenia. Rozširuje priestor a pozýva ďalších. Dokonca i sluha vytuší túžbu svojho pána a konštatuje: "Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto."

Pozvaní z “druhého kola” prišli, a sluha by mohol s pokojom konštatovať úspech. Napriek tomu, nebojí sa ďalšej práce, námahy. Máme pred sebou postoj učeníka, ktorý nie len pochopil túžbu svojho Majstra, ale ona sa stala jeho túžbou. Toto je postoj každého kresťana, ktorý pochopil vôľu Pána, a vychádza zo svojej pohodlnej pozície do periférie, aby poslaný naplnil priestor Božieho kráľovstva. Ono potrebuje kreatívnych a inovatívnych veriacich.


Lk 14,15-24: Jeden zo spolustolujúcich povedal Ježišovi: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“
On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: ‚Poďte, už je všetko pripravené.‘ A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: ‚Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ Druhý povedal: ‚Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ A ďalší povedal: ‚Oženil som sa, a preto nemôžem prísť.‘
Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: ‚Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!‘
A sluha hlásil: ‚Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto.‘ Tu pán povedal sluhovi: ‚Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom.
Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.‘“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk