Aký je Boh?

Dnešný úryvok z evanjelia nám prináša Podobenstvo o mínach ako reakciu na skutočnosť, že mnohí: "si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo". Je to v momente, keď Ježiš koná svoju najdôležitejšiu púť - z Jericha do Jeruzalema. Blíži sa k miestu zavŕšenia svojho poslania, ktoré dostal do Otca. Miestu, kde sa naplno zjaví spôsob, ako koná Boh - láskou.

Podobenstvo hovorí o človeku vznešeného pôvodu, ktorý "odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo". Pred svojim odchodom, dal svojim desiatim sluhom peniaze (štedrosť), aby s nimi obchodovali (dôvera). Jeden z nich, po jeho návrate, mu prináša peniaze zo slovami: "Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial."

Postoj tohto človeka kopíruje pohľad tých, ktorí novovymenovaného kráľa nemajú radi. Dokonca podobenstvo hovorí, že "ho nenávideli". Sluha ho nazýva prísnym, i zlým a nespravodlivým. Ide o postoj mnohých v Izraeli, ktorí Boha vnímajú ako prísneho, čo od nich žiada zachovávanie prísnych prikázaní. A pritom Boh dáva, aj keď nemusí; dôveruje, aj keď človek zlyhá; odmeňuje veľkodušne. Pretože Boh je láska. Potrebujeme stále načúvať Božiemu hlasu, aby sme si nevytvorili mylné predstavy o Bohu, ktoré nám môžu brániť žiť naplno dôverný vzťah k Nemu i k blížnemu.


Lk 19,11-28: Ježiš pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: ‚Obchodujte, kým sa nevrátim!‘
Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ‚Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.‘
Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal.
Prišiel prvý a vravel: ‚Pane, tvoja mína získala desať mín.‘ On mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.‘
Prišiel druhý a vravel: ‚Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.‘ Aj tomuto povedal: ‚Ty maj moc nad piatimi mestami.‘ Iný prišiel a hovoril: ‚Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘
On mu povedal: ‚Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial? Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?‘
A tým, čo tam stáli, povedal: ‚Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín.‘
Oni mu vraveli: ‚Pane, veď má desať mín!‘
Hovorím vám: ‚Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!‘“
Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná