Vyvolenie a poslanie

Pred pár dňami som dostal otázku: Môže existovať nejaká spoločnosť (dodám i spoločenstvo) bez autority, hierarchii? Pre mňa odpoveď je jasná - nie. Každá spoločnosť si vo svojej histórii koniec-koncov nejakú hierarchiu vytvorila. Niektoré išli cestou spravodlivosti a pravdy, iné krivdou, násilím a klamstvom. Podobne je to v každom náboženstve. 

V dnešnom evanjeliovom úryvku počúvame, ako Ježiš, zostupujúc z miesta modlitby, si vyberá "Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi". V centre pozornosti Evanjelistu je jeho výber, vyvolenie, ktoré je ovocím modlitby a osobného vzťahu s Otcom. Vytvára určitú hierarchiu, ktorá pochádza od neho samého. Zároveň samotným názvom - apoštol - definuje ich úlohu. Sú "poslaní", teda konajú v mene Ježiša.

A tak hierarchia v Kristovej cirkvi má dva základné aspekty - vyvolenie a poslanie. A tu existujú dve nebezpečenstvá, ktoré sa v dejinách kresťanstva zviditeľnili cez gnosticizmus a pelagianizmus. Obe herézy majú jeden koreň - postaviť seba samého do centra vo vzťahu s Bohom. A to na základe predstavy vlastného dokonalého poznania (ako to robí gnosticizmus) alebo predstavy primátu vlastnej vôle (ako to robí pelagianizmus). A tak, ani moja dokonalosť a ani moje rozhodnutie neprivádzajú Boha, že mi zveruje úlohu. Jednoducho on si nás volí a zveruje nám úlohu ohlásiť radostnú zvesť Evanjelia, a tak .


Lk 6,12-19: V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.
Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.
Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia.
A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná