Tragické naplnenie, ale nie koniec

Ak nám niekto oponuje a brojí proti nám, zvykneme ho zaradiť medzi našich "nepriateľov". Nepriateľsky (prinajmenšom s podozrením) sa začneme správať voči všetkým jeho návrhom, podnetom či ponukám. Takouto skupinou boli pre Ježiša i farizeji a ich spôsob prežívania viery. Aspoň v takom duchu nám ich vykresľujú evanjeliá.

Predsa v dnešnom úryvku prichádzajú niektorí z farizejov so slovami: "Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť." Upozorňujú ho na nebezpečenstvo ohrozenia jeho života. Ježiš využíva túto situáciu, aby im vyjavil svoju cestu. Cesta, ktorá nie je cestou úteku, ale je to cesta naplnenia. Cesta ktorá ho privedie k oslave zo strany všetkých, čo budú volať: "Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom."

Ježiš si je vedomí, že táto cesta smeruje k časnému tragickému naplneniu, ale nie k tragickému koncu. Bude to naplnenie skrze "vznešenú" smrť proroka v Jeruzaleme. Na tejto ceste ho sprevádzajú plač nad Jeruzalemom, ktorý ho odmieta a dôvera v Otca, ktorý ho posiela. To ho privedie k momentu, kedy ho nikto nebude môcť vidieť, pretože smrť ho uzavrie do tmavého hrobu. Ale koniec príde doprevádzaný slávnym zvolávaním tých, ktorí ho znovu uvidia. Bude o oslavný koniec.


Lk 13,31-35: K Ježišovi prišli niektorí farizeji a hovorili mu: „Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť.“ On im povedal: „Choďte a povedzte tej líške: ‚Hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. Ale dnes, zajtra a pozajtre musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.‘
Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste.
Hľa, váš dom vám ostáva pustý. A hovorím vám: Už ma neuvidíte, kým nepríde čas, keď budete hovoriť: ‚Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.‘“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk