Svedectvo dvoch

Žijeme v dobe veľkých možností. Zvlášť technika nám dáva obrovský priestor, v ktorom sa človek môže realizovať a rozvíjať svoje schopnosti. Napríklad, informačné technológie nám umožňujú poznať a virtuálne byť prítomný pri udalostiach, ktoré sa odohrávajú na inom konci sveta. Stačí si sadnúť za televíziu, rádio či internet a priebehu pár sekúnd sa presuniete do iného sveta. 

Dnešné evanjeliu hovorí o Ježišovej túžbe rozšíriť správu o blízkosti Božieho kráľovstva “do každého mesta a na každé miesto”. Nemá internet, nemá telegón, nemá poštu. Vyberá si konkrétnych ľudí - v tomto prípade “sedemdesiatich dvoch” - a po dvoch ich posiela pred sebou. Ich úlohou je ohlásiť: "Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo."

Ježišova realizácia tohto šírenia, nie je niečo náhodné. Je to cielené e presne zorganizované. Preto toľko usmernení z jeho strany. Tento spôsob šírenia má pomôcť učeníkom byť v tejto úlohe autentickými ohlasovateľmi. Ono je pozvaním pre každého kresťana. A aj keď máme všetky tieto technické vymoženosti, ktoré s ľahkosťou posunú informáciu “do každého mesta a na každé miesto”, zostane osobný kontakt dvoch-troch svedkoch o Božom kráľovstve ten najhodnovernejší spôsob ohlasovania.


Lk 10,1-12: Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť.
A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!
Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!
Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘
Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: ‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!‘ Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.“


Myšlienka na záver na prehĺbenie uvažovania od talianskeho spisovateľa a televízneho moderátora Fabia Vola: "Budovať vzťah! Koľkokrát som počul túto vetu. Ale vzťahy sa nebudujú, oni sa prežívajú a v prežívaní sa zosilňujú.”

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk