Prítomný okamih

Sme navyknutí hľadieť do minulosti - vnímať, ako naša prítomnosť závisí od naších dejín. Ako nás ovplyvnili skutočnosti: Do akej rodine sme sa narodili? Ako a kto nás vychovával? Akých ľudí sme stretli, a čo v nás zanechali? Čo sa nám udialo a ovplyvnili náš život? 

Ježišov úspech priťahuje zástupy. Ľudí fascinuje jeho slovo a ešte viac skutky, ktoré koná prostredníctvom moci. V opojení tohto obdivu, jedna žena z tohto zástupu zvolá: "Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.” Krása, múdrosť a sila musia mať svojich predkov.

Na to prichádza okamžitá Ježišova odpoveď: "Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.”, ktorou pozýva prítomných odvrátiť svoj pohľad z minulosti na prítomnosť. Uchopiť krásu okamžiku, v ktorom sa zjavuje Božia prítomnosť. Zároveň odhaliť, že blahoslavení sú tí, ktorí v tomto momente prežívajú poslušnosť voči Božiemu slovu.


Lk 11,27-28: Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“
Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!