Pohľad radosti

Pri príprave týchto uvažovaní, si často uvedomím, ako ľahko vpadnem do negativizmu. Vykresliac nejakú “nepríjemnú” ľudskú skutočnosť, aby som pozval seba i vás k zmene. A stojí ma mnoho námahy, aby som našiel nejaký pozitívny rozmer ľudského života. Je pravdou, že tak ako horiacu sviecu v tmavej miestnosti si každý všimne a vo dne vojde do zabudnutia, tak i svetlo Božieho dobra.  

V priebehu niekoľkých dní sa znovu vraciame k uvažovaniu nad Ježišovou modlitbou, ktorou sa obracia k Otcovi: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme…" Avšak, ak v Matúšovej verzii je prednesená v smutnej súvislosti odmietnutia; tak Lukáš ju vkladá do udalosti, ktorá sa nesie v radostnom duchu: "Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení…”, pretože ich činnosť bola efektívna a plodná. Evanjelisti tak vyjavujú podstatnú Ježišovu vlastnosť: schopnosť chváliť Otca v každom momente.

Stojíme pred obrovskou výzvou - chváliť Boha v každom momente. Ako je to možné? Hľadiac na Ježišovu motiváciu, ktorou nie je prijatie či odmietnutie, úspech či neúspech, efektívnosť či zlyhanie… Motívom jeho radosti a chvály je fakt, že "mená (jeho učeníkov) sú zapísané v nebi”. Radosť z prítomnosti tých, ktorí prijali pozvanie ho nasledovať a napĺňať spolu s ním Otcovu vôľu.


Lk 10,17-24: Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“
On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“
V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“
Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk