Istoty

Dnešný človek je opantaný túžbou po istotách. Dokonca i mnohí politici, cez marketingové analýzy v posledných rokoch, odhalili túto “tajnú” túžbu človeka, a predávajú sa ako tvorcovia a garanti istôt. Nie sú to len istoty realizované v podobe akýchsi “sociálnych balíčkov”, ale i sľubov po švajčiarskych dôchodkoch, minimálnych mzdách či základnom nepodmienenom príjme.

Dnešné evanjelium hovorí o tomto pokušení, ktoré zjavuje krehkosť našej viery a dôvery. Ide o pokušenie potreby znamenia. Ježiš vyciťuje, že dôvodom, prečo ho nasleduje prítomný zástup, je túžba vidieť znamenia a zázraky. Tento postoj prítomných ho vedie k tomu, že pokolenie nazýva zlým pokolením, ktoré nedostane žiadne znamenie.

Totiž, očakávať “znamenia” zaznamená stavať vlastnú vieru na istote týchto znamení. Avšak viera je dar a odovzdanie sa do Božích rúk. A neustále vyhľadávanie akých si znamení z učeníka robí otroka. Takýto človek nie je schopný riskovať a prijať pozvanie nadchnúť sa Božími cestami. Stáva sa otrokom svojich vlastných predstáv o Božej veľkosti a majestátnosti. A Ježiš chce slobodného učeníka.


Lk 11,29-32: Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie.
Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto väčší ako Šalamún.
Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná