Božia vôľa

V dnešnej dobe, sekularizáciu chápeme ako proces progresívnej autonómie politicko-sociálnych inštitúcií a kultúrneho sveta od priameho vplyvu náboženských organizácií. Určité rozlišovanie dvoch svetov, ktoré sa rozšírilo i prostredníctvom kresťanstva a Ježišovho učenia. Pohanské náboženstva (ale i mnohé súčasné) nemajú toto rozlíšenie medzi “cisárovým a božím”, medzi “profánnym a posvätným”.

Dnešné evanjelium nám prináša zaujímavú situáciu, v ktorej je prítomná sakralizácia ľudských rozhodnutí či prírodných javov, ktoré sú následne pripisované Božiemu pôsobeniu. Konanie Piláta alebo pád veže v Siloe je vnímané ako Boží trest za hriešnosť človeka. Ježišova otázka: “Myslíte si, že títo ... boli väčší hriešnici ako ostatní ..., keď tak trpeli?”, odmieta takéto uvažovanie. Pozýva svojich učeníkov upriamiť pohľad na skutočné miesto Božieho konania.

Primárne miesto Božieho pôsobenia je ľudské srdce - tam sa realizuje konverzia, ku ktorej Ježiš pozýva. A milosrdenstvo, trpezlivosť a starostlivosť - ako o figovník - je Božia činnosť. Toto je Božia vôľa, pretože Boh chce “živého človeka”, aby sa obrátil a žil v slobode. Pamätajme na to, keď budeme používať to “magické” slovo “Božia vôľa”. Neaplikujme ho na dôsledky ľudského konania či na prírodné javy.


Lk 13,1-9: Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“
A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘
On mu odvetil: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná