Vystupovať a zostupovať

Neviem, kto vymyslel rebrík, ale urobil dobrú prácu. Bez tohto vynálezu by človek nemohol vystupovať či zostupovať. Skutočne veľmi užitočná vec. Niektorí tento vynález vylepšili - tak kvôli jeho každodennému použitiu ako aj k jeho lepšiemu skladovaniu.

Na sviatok archanjelov nám Cirkev pripomína pasáž z evanjelia, ktorý popisuje Ježišov prísľub daný nielen učeníkom: “Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.” Udeľuje ho pri konkrétnej udalosti, kedy Natanael uznáva Ježišovo božstvo: “Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!". Je to prísľub plnosti života s Bohom. 

Ježiš sa stáva skutočným Božím chrámom a kríž (či lepšie Ukrižovaný) je rebríkom, ktorým anjeli zostupujú a ľudia vystúpujú k tomuto svätému chrámu. Bez Krista, každé spoločenstvo a každý vzťah Boh-človek je prerušený. On je jediným prostredníkom spásy, vykúpenia, večného života. Úlohou kresťana je silou viery objaviť, že Kristus je jediná cesta k spáse. Zvolať spolu s Natanaelom (či možno s Tomášom): “Rabbi, ty si Boží Syn.”


Jn 1,47-51: Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“
Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“
Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“
Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“
Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“
Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“


Myšlienka na záver z pera brazílskeho spisovateľa a básnika Paula Coelha: “Len zriedka si uvedomíme, že sme obklopení mimoriadnymi skutočnosťami. Zázraky sa dejú okolo nás, Božie znamenia nám ukazujú cestu, a anjeli túžia byť vypočutí…”

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!