Sila pôstu

Každé náboženstvo si vytvorilo určité stabilné prostriedky, prostredníctvom ktorých sa prehlbuje viera v živote veriacich. Niektoré sú spoločné pre mnohé - i absolútne rozdielne - náboženstvá. Napríklad pôst, modlitba, meditácia, obliatie vodou… Mnohé z nich, mali od začiatku alebo zmenili postupom času ich význam.

Ježiš sa nachádza v dome Léviho, ktorý pre neho prichystal veľkú hostinu. A v tej situácii farizeji a zákonníci diskutujú s Ježišom o dôležitosti pôstu. Vychádzajú z kritiky Ježišových učeníkov, aby potom ho mohli obviniť zo správania, ktoré ich pohoršuje. Ježiš im odpovedá obrazmi, ktoré dávajú impulz k tomu, aby sa nechali obnoviť novosťou Božieho kráľovstva.

Ježiš svojim hlásaním dáva tradičným prvkom náboženstva hlbší zmysel. Pôst totiž neslúži už len ako očista ľudskej hriešnosti a ako vyjadrenie kajúceho ducha. Je to spôsob prežívania neprítomnosti ženícha. Totiž, ak chýba ženích, nie je prítomný nik, kto by dal chlieb a slová večného života. A učeník musí v tom čase bdieť, aby sa neuspokojil s nejakou “lacnou” náhradou. Aby sa neuspokojil so starým, a aby v ňom nevymizla túžba po novom. 


Lk 5,33-39: Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“ Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v tých dňoch, sa budú postiť.“
Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliať do nových mechov. A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie: ‚Staré je lepšie.’“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná