Sedembolestná

Dnešní rodičia to nemajú ľahké - totiž, vychovať dobré dieťa v súčasnosti nie je jednoduché. Môžete zasiať semienka pravdy a spravodlivosti; investovať svoju energiu i materiálne dobrá; príkladom mu predstaviť cestu zodpovednosti; nadchnúť k prežívaniu čností, predsa to nemusí byť záruka, že syn alebo dcéra si vyberie správnu cestu. Do tohto procesu výchovy vstúpia i iní - škola, vrstovníci či celá spoločnosť so svojimi hodnotami.

V dnešnom krátkom úryvku z evanjelia čítame prorocké slová staručkého Simeona: “… a tvoju vlastnú dušu prenikne meč”. Proroctvo, ktoré v Máriinom živote sa naplno realizovalo. Mnohé udalosti, ktoré vstúpili do jej života, boli ostrejšie ako meč. Predsa Mária si nezúfa, ani v momente, keď stojí pod Ježišovým krížom. Preto o nej správne povedal anjel: “Požehnaná si medzi ženami…”

Takéto proroctvo môže byť aktuálne v živote každého rodiča. Veľkosť Márie spočívala v tom, že dokázala sprevádzať svojho syna až do konca - do momentu jeho návratu k Otcovi. Svojou prítomnosťou mala spoluúčasť na Ježišovom rozhodnutí naplniť Otcovu vôľu, piť do dna "kalich utrpenia". A práve Ježišova realizácia Otcovej vôle dávala záruku dobrého konca. V tom spočíva veľkosť kresťanského rodiča - naučiť dieťa hľadať a realizovať Božiu vôľu. Cesta jej realizácie nie je ľahká pre dieťa a ani pre rodičov, ale oboch privádza k večnému šťastiu. 


Lk 2,33-35: Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk