Prijať Božiu výzvu

Koľkokrát v živote sa nájdeme v situáciach, v ktorých nás tak povediac život preskúša. Zdá sa nám, že neexistujú už ďalšie možnosti na ich riešenie. Múdry človek sa, napriek tomu, nezastaví. Načúva iným, ich radám, aby sa tak pokúsil vyriešiť nepríjemnú situáciu.

Peter a ďalší učeníci, po noci strávenej chytaním rýb, počas ktorej nechytia dostatok pre obživu svojich rodín, stretávajú Ježiša. Žiada od nich, aby konali proti tradičným zásadám rybárčenia. Ako zdatní rybári vedia, že noc je najvhodnejším časom pre chytanie rýb. Avšak, Peter po osobnej skúsenosti s Kristom neváha: “Učiteľ … na tvoje slovo spustím siete.” Prijatie Ježišovej nelogickej výzvy zo strany Petra prináša úspech: "Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali.”

Peter, spolu s ostatnými učeníkmi, spúšťa znovu siete. Avšak, druhý krát to nie je z dôvodu vlastnej skúsenosti a presvedčenia vo vlastné schopnosti; ale v dôvere v Kristove slová a moc. Každý učeník je postavený pred výzvu “naučiť sa dôverovať Bohu”. Nie je to preto, aby nás skúčal, ale preto, lebo nám chce dať omnoho viac, ako by sme dosiahli len z vlastnej sily. Otázka je, či dokážeme prekročiť prah dôvery vo vlastné sily?


Lk 5,1-11: Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.
Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.
Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“
Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“
Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali.
Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi.
Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“
A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná