Otvoriť sa Božiemu Slovu

Ako často v živote sa nájdeme za zatvorenými dverami. Skúšame znovu ich otvoriť, ale s ľútosťou musíme priznať, že vrátiť sa dovnútra už nie je možné. Často žiaľ a slzy v očiach nám nedovolia, aby sme videli ďalšie dvojo otvorených dverí - teda možností, ktoré nám život v tom istom momente pripravil. Stačí si osušiť oči, zvoliť si a vykročiť.

Potom, ako Ježiš nie je prijatý Nazaretčanmi, odchádza do galilejského mesta Kafarnaum. Neplače nad zatvorenými srdcom svojich domácich. A tak odmietnutie Slova na jednom mieste sa stáva možnosťou jeho ohlasovania na iných miestach.

Sú to práve obyvatelia Kafarnauma, ktorí si uvedomujú silu tohto Slova: “Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?” Sila Ježišovho slova spočíva v jeho charaktere - jeho slovo je slovom spásy. K tým, ku ktorým prichádza a ktorí ho prijímajú sú posilnení, potešení, uzdravení, oslobodení… Neuzatvárajme sa pre Božím slovom, pretože nám nepasuje do našich vízií. Práve naopak nechejmesa ním prekvapiť a zakúsime jeho silu.


Lk 4,31-37: Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom: „Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“
Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu.
Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“
A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!