Nepredvídateľný Boh

Pri rozhovoroch s rôznymi ľuďmi si uvedomím, ako každá situácia, každý okamih či každá myšlienka sa môže stať dôvodom na roztržku. Stačí nájsť maličký rozdiel vo vyznávaných hodnotách, v pohľade na nejakú udalosť, v rozdielnom umeleckom vkusu a máte na streche dôvod na hádku.

Konflikty a diskusie akoby charakterizovali vzťah medzi Ježišom a skupinou farizejov a zákonníkov. Akoby vždy boli pohotoví využiť nejaké Ježišovo konanie, ktoré sa zdá nezhodné s Mojžišovým zákonom alebo Židovskou tradíciou. Podobne je to aj v situácii, o ktorej čítame v dnešnom evanjeliu. V istú sobotu Ježiš vstupuje do synagógy a “zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví” človeka s vyschnutou rukou.

Tento človek žiadnym spôsobom nežiada Ježiša o uzdravenie. Práve naopak, Ježiš ho žiada: "Vstaň a postav sa do prostriedku!” Ježiš tak vytvára priestor, v ktorom je následne vyjavená Božia vôľa. Toto Kristovo konanie, pre farizejov a zákonníkov, nepasuje do ich “náboženských” predstáv. Bolo by tragické, ak by každý prekvapujúci Boží spôsob konania bol dôvodom roztržky a hádky s Bohom i v našom živote. Všetci potrebujeme neustále obnovovať otvorenosť voči nepredvídateľnému Božiemu konaniu.


Lk 6,6-11: V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku.
A zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať.
Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človekovi, čo mal vyschnutú ruku: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ On vstal a postavil sa.
A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?“
Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela.
Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk