Dôležitosť viery

Svet je krásnym priestorom, do ktorého sme boli vložení. Má všetky možnosti, aby sa v ňom človek mohol zdokonaľovať, vytvárať istý priestor spolunažívania a umožniť každému prežívať šťastie. Predsa je v ňom mnoho neporiadku a nedokonalosti. Dokonca i tí, ktorí by tomu chceli napomôcť, to nedokážu.

V dnešnom úryvku prichádza ku Kristovi istý človek. Na kolenách ho prosí: "Pane, zmiluj sa nad mojím synom… Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť.” Dôvodom, prečo ho učeníci nedokázali uzdraviť bola ich “malá viera”. 

Pri týchto slovách si uvedomujem, ako ku všetkým naším snahám o dobro je potrebné dodať čosi. Nestačí mať dobrý úmysel, rozhodnúť sa pre dobré konanie, je potrebné mať i "vieru ako horčičné zrnko”, aby sme menili svet k lepšiemu. Teda, aby sme budovali Božie kráľovstvo.


Mt 17,14-20: K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť.“
Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne.“ Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý.
Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“
On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto ta!‘ prejde. A nič vám nebude nemožné.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná