Byť pripravený

Je super, keď rodičia vedú deti k tomu, aby boli dôkladní a prezieraví vo svojich rozhodnutiach. A to nie len v momente, keď nie sú prítomní. Ale i v ich neprítomnosti. Nesnažia sa nadiktovať svojim deťom vlastné predstavy o živote. Ale vedú ich k tomu, aby si sami vedeli zvoliť spôsoby života, ktoré sú realizáciou skutočného dobra.

V dnešnom evanjeliu čítame, ako Ježiš pozýva svojich učeníkov ku skutočnej múdrosti. To znamená, aby bdeli a boli pripravení v každom momente. Chce, aby učeníci boli učeníkmi v každom čase. Pretože on vstupuje do života učeníka neustále. Aby prežívali niečo, čo vyjadril Ján Krstiteľ: "Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!”

Ježiš nás pozýva k prezieravosti a pripravenosti v každom momente. Ako starostlivý Boh, ktorý ako múdri rodičia, vie, že toto je cesta k radosti a požehnaniu. Zároveň je to prežívanie kresťanského povolania. Zvlášť osobná každodenná modlitba nás pripravuje, aby sme v každom okamihu vedeli byť Božími deťmi a hľadali skutočné dobro.


Mt 24,42-51: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.
Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde‘ a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk