Ako dieťa

Ako málo poznáme svet, ktorý nás obklopuje? Vedci predpokladajú, že poznáme iba 4% nekonečného vesmíru. Zostáva asi 96% z neho, o ktorom nevieme absolútne nič. Dokonca ani to, z akého materiálu sa skladá. Ale nemusíme ísť do makrokozmosu, stačí sa poobzerať okolo seba a objavíme podobnosť aj v našom osobnom svete. Aj ten zostáva veľkým tajomstvom, v ktorom je prítomných množstvo paradoxov.

O jednom z nich hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. V centre pozornosti apoštolov je otázka: “Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?” Snažia sa zadefinovať ideálny model človeka, ktorý by sa opravdivo páčil Bohu. Ktorý je potrebný nasledovať, aby sa stali “veľkými” v Nebeskom kráľovstve. Ježišova odpoveď je jasná: “ Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.” V centre takéhoto napredovania má byť obrátenie a podobnosť deťom. Navrhuje tiež spôsob, ako sa človek “stáva” podobným dieťaťu: “prijať jedno takéto dieťa v mojom (Ježišovom) mene.” Je to ľahké alebo ťažké?

Mnohí z vás majú skúsenosti s tým, že zostanú celý deň s malým dieťaťom. Aby ste boli dobrými spoločníkmi, musíte sa k nemu skloniť. Prispôsobiť svoje správanie a vyjadrovanie, aby ste boli blízsko. Ide o pozíciu pokory a úprimnosti. A práve toto je ideálny model, imitáciou ktorého človek sa približuje k Božiemu kráľovstvu.


Mt 18,1-5.10.12-14: V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“
On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.
Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila?
A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili.
Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk